جدیدترین فایل ها

اثرات ليزرهاي پالسي فرا كوتاه در معادله ي نرخ فرسايش بر روي محيط آب

اثرات ليزرهاي پالسي فرا كوتاه در معادله ي نرخ فرسايش بر روي محيط آب

براي درك بر همكنش ليزر –بافت و كاربردهاي ليزر در جراحي، بررسي فرسايش بافت هاي بيولوژيكي بوسيله پالس هاي ليزري فرا كوتاه در آب اهميت اساسي دارد. نتايج محاسبات ما در اين كار نشان مي دهد كه براي ...

2,500 تومان

اثرات افزودن نانو ذرات به جريان درون نانو كانالها با استفاده از روش شبيه سازي ديناميك مولكولي

اثرات افزودن نانو ذرات به جريان درون نانو كانالها با استفاده از روش شبيه سازي ديناميك مولكولي

امروزه شبيه سازيهاي رايانهاي به عنوان ابزاري مفيد در جهت فهم ما از سيستمها در مقياس ميكرو و نانو و استخراج خواص در اين مقياس، كمك شاياني نمودهاند. روشهاي مختلفي در مقياس ميكرو نانو ارائه شده ...

2,500 تومان

اثرات آب برروي رفتار و خواص سيليكون مورد استفاده در ساختار سيستم هاي الكترو مكانيكي (MEMS)

اثرات آب برروي رفتار و خواص سيليكون مورد استفاده در ساختار سيستم هاي الكترو مكانيكي (MEMS)

سيليكون ماده اي است كه در بيشتر سيستم هاي الكترو مكانيكي (mems) مورد استفاده قرار مي گيرد از اينرو رفتارهاي سيليكون درتماس با اب ، هوا و رطوبت در اين تحقيق مورد بررسي شده است .در قسمت اول قدرت شكست ...

2,500 تومان

اثرات جريان بر ويژگي هاي فيزيكي محصولات مفتولي به وسيله روش روزن راني اصطكاك

اثرات جريان بر ويژگي هاي فيزيكي محصولات مفتولي به وسيله روش روزن راني اصطكاك

هدف از اين بررسي و آزمون مطالعه پارامترهاي جريان بر مفتول هاي(سيم عادي) توليد شده با استفاده از يك روند جديد روزن راني تحريكي اصطكاك مي باشد. روزن راني تحريك برمبناي گرماي اصطكاك دروني و تغيير ...

2,500 تومان

اثر نيترو كربن روي مقاومت در برابر خوردگي فولاد كربن،استيل

اثر نيترو كربن روي مقاومت در برابر خوردگي فولاد كربن،استيل

اثر نيترو كربن دار كردن روي مقاومت در برابر خوردگي فولاد كربن (AISI/1020) بررسي مي شود.نمونه( 10mm×20) مطابق ( ASTM ) ساخته شده. يك ساعت نيتروژن دهي به مايع در دماي 550c و به دنبال آن كربن دار كردن مايع در ...

2,500 تومان

اثر لايه هاي كربن اپوكسي روي مقاومت لهيدگي اتصال مفصلي به روش هاي عددي و مقايسه با حل تجربي

اثر لايه هاي كربن اپوكسي روي مقاومت لهيدگي اتصال مفصلي به روش هاي عددي و مقايسه با حل تجربي

در اين تحقيق، تأثير ابعاد شكل هندسي نمونه ساخته شده از لايه هاي مختلف كربن اپوكسي و تحت زواياي مختلف فقط جهت شكست نمونه و تسليم آن در حالت لهيدگي سطح داخلي حفره ايجاد شده، در اتصال مفصلي بررسي ...

2,500 تومان

اثر زاويه ترك اوليه بر پارامترهاي شكست در رشد ترك خستگي تحت مود تركيبي

اثر زاويه ترك اوليه بر پارامترهاي شكست در رشد ترك خستگي تحت مود تركيبي

اين تحقيق به بررسي رشد ترك خستگي تحت مود تركيبي I-III تحت بارگذاري ساده كششي- فشاري با نسبت بارگذاري (R=0.01) پرداخته شده است. نمونه آزمايش يك ورق سورخ دار با ترك لبه اي از جنس آلياژ آلومينيوم 7017 مي ...

2,500 تومان

افزايش قابليت اطمينان سيستم خنك كننده راكتور تحقيقاتي سازمان انرژي اتمي ايران با استفاده از آناليز حساسيت و اهميت اجزاء

افزايش قابليت اطمينان سيستم خنك كننده راكتور تحقيقاتي سازمان انرژي اتمي ايران با استفاده از آناليز حساسيت و اهميت اجزاء

پارامتر هاي مكانيكي همچون ابعاد، نيروها و تنش ها هيچگاه مطلق نيستند و در عمل تابع تغيير پذيري ناشي از تغييرات فرآيندي، فاكتور هاي انساني، كاربرد ها و زمان مي باشند لذا ارزيابي آنها و بدست ...

2,500 تومان

افزايش جريان دهي سلول هاي خورشيدي با استفاده از گرافن

افزايش جريان دهي سلول هاي خورشيدي با استفاده از گرافن

امروزه قابليت‌هاى سيليكون با محدوديت‌هايي مواجه شده و با كشف» گرافن» با خواص منحصر به ‌فرد آن در مقياس نانو، مسير موجود براى توليد جايگزين‌هاى ممكن براى نسل جديد قطعات ...

2,500 تومان

اصلاح طرح آستر جداره آسياهاي خودشكن شركت معدني و صنعتي گل‌گهر

اصلاح طرح آستر جداره آسياهاي خودشكن شركت معدني و صنعتي گل‌گهر

امروزه آسياهاي خودشكن و نيمه‌خودشكن با جايگزيني به جاي چند مرحله عمليات سنگ‌شكني و آسياكني، بخش عمده‌اي از هزينه‌هاي سرمايه‌اي و عملياتي را حذف نموده‌اند. مزيت آسياهاي ...

2,500 تومان

استفاده از يك روش نيمه تحليلي در تحليل ارتعاشات آزاد تير باريك شونده نازك دوار

استفاده از يك روش نيمه تحليلي در تحليل ارتعاشات آزاد تير باريك شونده نازك دوار

در اين مقاله رفتار ارتعاشاتي تير اولر- برنولي باريك شونده دابل دوار مورد بررسي قرار گرفته است. معادلات حاكم با استفاده از اصل هميلتون استخراخ شده و با استفاده از يك روش ساده و كارآمد رياضياتي ...

2,500 تومان

استفاده از ماشينكاري الكتروشيميايي پاششي جهت بهبود كيفيت سوراخكاري با ليزر

استفاده از ماشينكاري الكتروشيميايي پاششي جهت بهبود كيفيت سوراخكاري با ليزر

لايه داخلي و پاشش ذرات مذاب دو عيب ذاتي و معمول توسط سوراخ‌كاري با ليزر مي‌باشند. اين مقاله به تحليل روشي مي‌پردازد كه به كمك ماشينكاري الكتروشيميايي پاششي ارائه مي‌دهد JECM-LD عيب مذكور ...

2,500 تومان