جدیدترین فایل ها

برداشت انرژی الکتریکی از ارتعاشات ایرفویل در شرایط آیرودینامیکی شبه‌پایدار به کمک سیستم کوپل پیزوالکتریک و الکترومغناطیس

برداشت انرژی الکتریکی از ارتعاشات ایرفویل در شرایط آیرودینامیکی شبه‌پایدار به کمک سیستم کوپل پیزوالکتریک و الکترومغناطیس

در سال‌های اخیر با توجه به رشد روزافزون وسایل و تجهیزات الکترونیکی توجه ویژه‌ای به تامین انرژی الکتریکی آنها می‌شود. در این بین حسگرهای بی‌سیم به عنوان تجهیزاتی که قابلیت ارسال ...

2,500 تومان

بازرسي عمق نفوذ در جوش لوله با مبدل آوايي الكترو مغناطيسي

بازرسي عمق نفوذ در جوش لوله با مبدل آوايي الكترو مغناطيسي

مبدلهاي آوايي الكترو مغناطيسي يك نمونه از مبدلهاي بدون تماسي مي باشد كه در اين مقاله كاربرد آن در زمينه تست لوله ها, خوردگي مخازن و كنترل عمق نفوذ جوش بررسي شده و ساختار دستگاه مورد استفاده، ...

2,500 تومان

بار بحراني ستون با در نظر گرفتن اثر وزن آن

بار بحراني ستون با در نظر گرفتن اثر وزن آن

در روشهاي كلاسيك بار بحراني ستونها بدون در نظر گرفتن اثر وزن ستون محاسبه شده است. در اين پژوهش، بار بحراني ستون با در نظر گرفتن وزن در شرايط مرزي مختلف محاسبه مي گردد. براي اين كار، ابتدا كارهاي ...

2,500 تومان

آناليز مودال صفحه تركدار همراه با سوراخ ساخته شده ازمواد تابعي وابسته به دما

آناليز مودال صفحه تركدار همراه با سوراخ ساخته شده ازمواد تابعي وابسته به دما

در اين مقاله با كمك نرم افزار ANSYS تاثير ترك هاي لبه اي و سوراخ مياني بر اناليز مودال يك ورق مستطيل شكل ساخته شده از مواد تابعي وابسته به درجه حرارت براي شرايط مرزي مختلف بررسي شده است.حالت اول ...

2,500 تومان

بررسي ارتعاشات ورقهاي مستطيلي فرومغناطيس واقع در ميدان مغناطيسي با شرايط مرزي لوي گونه

بررسي ارتعاشات ورقهاي مستطيلي فرومغناطيس واقع در ميدان مغناطيسي با شرايط مرزي لوي گونه

در اين مقاله ، معادلات حاكم بر ارتعاشات آزاد ورق فرو مغناطيس واقع در ميدان مغناطيسي ثابت با استفاده از تئوري كلاسيك ورقها استخراج شده و فركانسهاي طبيعي با استفاده از حل دقيق معادله با شرايط ...

2,500 تومان

بررسي از بين بردن ناهمواريهاي سطوح (صاف كردن سطوح )به روش ليزر فرمينگ

بررسي از بين بردن ناهمواريهاي سطوح (صاف كردن سطوح )به روش ليزر فرمينگ

ليزر فرمينگ يك فرايند حرارتي است كه شكل مورد نظر در اثر تحريك تنش گرمايي از چرخه گرمايي غير خطي به مرحله تغيير شكل ميرسد و نيازمند هيچگونه ابزار خارجي نيستيم در اين تحقيق ابتدا در ورق منظور ...

2,500 تومان

بررسی عملکرد آسیا نیمه خودشکن مجتمع مس سرچشمه بوسیله سیگنال ارتعاشی، صوتی و حرارتی

بررسی عملکرد آسیا نیمه خودشکن مجتمع مس سرچشمه بوسیله سیگنال ارتعاشی، صوتی و حرارتی

در دهه های اخیر مطالعات مختلف صورت گرفته تا سیگنال صوتی و لرزشی را به پارامترهای از آسیای نیمه خودشکن مثل توان، نرخ تغذیه، بار اسیا، چگالی، نوع سنگ معدن و سایر ذرات مرتبط کنند آگاهی از متغیر ...

2,500 تومان

بررسي پارامترهاي موثر بر بريزينگ القايي فولاد ضد زنگ 321 AISI به آلياژTi-6Al-4V در مخازن تحت فشار

بررسي پارامترهاي موثر بر بريزينگ القايي فولاد ضد زنگ 321 AISI به آلياژTi-6Al-4V در مخازن تحت فشار

در فرآيند ساخت مخازن تحت فشار، يكي از روش هاي اتصال اجزاء مخزن، استفاده از عمليات بريزينگ القايي مي باشد. هدف از انجام اين تحقيق بررسي بريزينگ القايي لوله اي از جنس فولاد ضد زنگ 321 به مخزني از ...

2,500 تومان

آناليز تمركز تنش و خستگي بر روي لوله حفاري در حفاري جهتدار

آناليز تمركز تنش و خستگي بر روي لوله حفاري در حفاري جهتدار

خرابي ها و شكست هاي ناشي از پديده خستگي، عمده ترين علت خرابي و شكست لوله هاي حفاري در حفاري جهتدار مي باشد. از آنجا كه شكست خستگي به طور ناگهاني صورت مي گيرد، اگر به موقع تشخيص داده نشود صدمات ...

2,500 تومان

آناليز ارتعاشات تير غيرخطي هندسي يكسر گيردار و بررسي پديده پرش

آناليز ارتعاشات تير غيرخطي هندسي يكسر گيردار و بررسي پديده پرش

در اين تحقيق به مطالعه رفتار ارتعاشي تير يكسر گيردار غير خطي با تغيير شكل بالا، تحت اثر تحريك هارمونيك بدون در نظر گرفتن دمپينگ سازه اي پرداخته شده است. در ابتدا معادلات دفرانسيل پاره اي تير ...

2,500 تومان

ايجاد سوراخ مربعي توسط دريل با استفاده از كوپلينگ غير هم محور يونيورسال

ايجاد سوراخ مربعي توسط دريل با استفاده از كوپلينگ غير هم محور يونيورسال

ايجاد سوراخ مربعي در صنعت، بسيار پركاربرد و در عين حال همراه با مشكلاتي از قبيل هزينه زياد توليد و پيچيدگي در روش توليد است. استفاده از دريل با كوپلينگ غير هم محور، علاوه بر ساده تر كردن روش ...

2,500 تومان

اندازه گيري هندسي و شبيه سازي جريان درون فن برج خنك كننده

اندازه گيري هندسي و شبيه سازي جريان درون فن برج خنك كننده

در اين مطالعه ابتدا هندسه پره، هاب و تنوره فن برج خنك كننده نيروگاه شهيد مدحج به كمك روشهاي عملي مانند قالب گيري با گچ، اندازه گيري شده و سپس شبيه سازي جريان درون فن به كمك نرم افزار Ansys cfx انجام ...

2,500 تومان