جدیدترین فایل ها

معرفي ساختار دسته موتور فعال چند محفظه اي با قابليت خنك كاري و تخمين پارامترهاي ارتعاشي آن

معرفي ساختار دسته موتور فعال چند محفظه اي با قابليت خنك كاري و تخمين پارامترهاي ارتعاشي آن

جدا سازي ارتعاشات در اجزاي موتور، همواره يكي از مشكلات طراحي براي وسايل حمل و نقل به ويژه در صنعت خودروسازي جهت دستيابي به كيفيت رانندگي بهتر و افزايش عمر قطعات موتور بوده است. توجه به ارتقاي ...

2,500 تومان

مطالعه رفتار فركانسي نانو لوله هاي كربني در حسگرهاي حساس جرم

مطالعه رفتار فركانسي نانو لوله هاي كربني در حسگرهاي حساس جرم

نانو لوله هاي كربني به دليل جرم كم و سفتي بالا يك انتخاب مناسب براي ساخت نانو تشديدگر با پاسخ دهي جرم بالا است. اين مقاله با ارايه مدل اصلاح شده مكانيك مولكولي ساختاري و استفاده از آن به بررسي ...

2,500 تومان

مطالعه تنش هاي پسماند در فرآيند كشش عميق كاسه رينگ فولادي خودرو سواري به روش المان محدود

مطالعه تنش هاي پسماند در فرآيند كشش عميق كاسه رينگ فولادي خودرو سواري به روش المان محدود

يكي از مهمترين روش هاي ساخت كاسه رينگ چرخ به عنوان يك قطعه فوق ايمني در خودرو، شكل دهي از طريق فرايند كشش عميق است. با توجه به ماهيت فرايند كشش عميق و نيز چند مرحله اي بودن ساخت قطعه اي نظير كاسه ...

2,500 تومان

مطالعه تجربي اجزاي دو فلزي فرايند كشش عميق

مطالعه تجربي اجزاي دو فلزي فرايند كشش عميق

در اين مقاله هدف بررسي اثر قطر گرده، ضخامت گرده، نيروي ورقگير و نوع ماده در ورقهاي مركب دو فلزي مي باشد. در اين آزمايشات براي تهيه نمونه ها از فلزات برنج و آلومينيوم استفاده شده است. اكثر محققين ...

2,500 تومان

مدلسازي ديناميكي كامل كوادروتور، شبيه سازي مدل غيرخطي در نرم افزار متلب و كنترل زوايا

مدلسازي ديناميكي كامل كوادروتور، شبيه سازي مدل غيرخطي در نرم افزار متلب و كنترل زوايا

در اين پژوهش به مدلسازي غيرخطي مدل كامل ديناميكي كوادروتور پرداخته مي شود. مدلسازي در دو بخش مدلسازي بدنه به روش نيوتن-اولر و مدلسازي مجموعه ي پيشرانش صورت مي گيرد. مجموعه ي پيشرانش در هشت رژيم ...

2,500 تومان

مدل سازي و كنترل موتور هيدروليكي عمل كننده با شير سرو

مدل سازي و كنترل موتور هيدروليكي عمل كننده با شير سرو

در اين مقاله يك موتور هيدروليكي عمل كننده با شير سرو با استفاده از معادلات حاكم، مدل سازي گرديده است. در اين مدل سازي عواملي از قبيل تراكم پذيري سيال، نشتي موتور هيدروليكي و اصطكاك مدنظر قرار ...

2,500 تومان

شبيه‌سازي انتقال حرارت گذرا نازل رديف اول توربين گازي در حالت روشن شدن توربين گاز

شبيه‌سازي انتقال حرارت گذرا نازل رديف اول توربين گازي در حالت روشن شدن توربين گاز

امروزه توربين گازي در صنايع نفت وگاز و ديگر صنايع نقش ويژه‌اي ايفا مي‌كند. قسمت‌هايي از توربين كه در مسير جريان هواي داغ قرار دارند به دليل دماي بالاي آن‌ها، از اهميت بيش‌تري ...

2,500 تومان

بررسي و بهينه سازي پارامتر نرخ خوردگي در فرايند اسيد شويي پره كمپرسور موتور توربين گازي از جنس آلياژ تيتانيوم Ti-6Al-4V با روش تاگوچي

بررسي و بهينه سازي پارامتر نرخ خوردگي در فرايند اسيد شويي پره كمپرسور موتور توربين گازي از جنس آلياژ تيتانيوم Ti-6Al-4V با روش تاگوچي

در اين مقاله به بررسي نرخ خوردگي قطعه اي از جنس الياژ تيتانيومTi6Al4V در محلول اسيد شويي اسيد نيتريك – فلوريدريك پرداخته شده است. بدين منظور وزن نمومه ها قبل و بعد از فرايند اسيدشويي اندازه گيري ...

2,500 تومان

حل معادله انتقال حرارت تشعشعي در هندسه هاي دو بعدي پيچيده و ناحيه مشاركتي با به كارگيري ترفندهاي نواحي خاموش و مرز جاسازي شده بر شبكه هاي كارتزين

حل معادله انتقال حرارت تشعشعي در هندسه هاي دو بعدي پيچيده و ناحيه مشاركتي با به كارگيري ترفندهاي نواحي خاموش و مرز جاسازي شده بر شبكه هاي كارتزين

انتقال حرارت تابشي به عنوان شيوه اساسي تبادل گرما در ادوات و تجهيزات با دماي كار بالا مطرح است از جمله مهمترين اين تجهيزات مي توان كوره ها ، مبدل هاي حرارتي دماي بالا بويلر ها را نام برد. علاوه ...

2,500 تومان

تحليل عملكرد به كار گيري سيالات گوناگون در سيكل هيبريدي توربين گاز و رانكين

تحليل عملكرد به كار گيري سيالات گوناگون در سيكل هيبريدي توربين گاز و رانكين

در اين مقاله استفاده از سيالات آلي مختلف در سيكل آلي رانكين در تركيب با سيكل توربين گاز بررسي شده است. تجزيه و تحليل انجام شده، بررسي قوانين اول و دوم ترموديناميك را براي چهارده سيال آلي ارائه ...

2,500 تومان

تاثير موقعيت آغازگري بر ميزان عمق و سرعت برش

تاثير موقعيت آغازگري بر ميزان عمق و سرعت برش

خرج‌گود وسيله اي انفجاري است كه در حوزه نظامي به صورت پرتابه‌هاي انفجاري و به منظور نفوذ در اهداف زرهي سنگين و نيمه سنگين مورد استفاده قرار مي گيرد. در اين مقاله شبيه‌سازي عددي نفوذ ...

2,500 تومان

تأثير زواياي نازل هاي چند-سوراخه بر مشخصات جريان داخلي و توزيع سوخت پاشش شده در محفظه استوانه اي

تأثير زواياي نازل هاي چند-سوراخه بر مشخصات جريان داخلي و توزيع سوخت پاشش شده در محفظه استوانه اي

هرگونه تغيير در هندسه انژكتور مي تواند الگوي جريان سيال را تحت تأثير قرار دهد. تغيير ناگهاني سطح مقطع جريان سوخت از قسمت كيسه اي انژكتور به داخل نازل باعث افت فشار ناگهاني و به وجود امدن پديده ...

2,500 تومان