جدیدترین فایل ها

پاورپوینت کاربردهای اصطلاح‌نامه در آموزش و تحلیل اطلاعات

پاورپوینت کاربردهای اصطلاح‌نامه در آموزش و تحلیل اطلاعات

نوع فایل: power point قابل ویرایش 47 اسلاید   قسمتی از اسلایدها: يادگيري ناشي از شناخت، ادراك و بصيرت است. يادگرفته‌هاي جديد فرد با ساختهاي شناختي قبلي او تلفيق مي‌شود. يادگيري زماني اتفاق ...

12,000 تومان

دانلود رایگان فایل إحیاء العلوم الدین با فرمت pdf

دانلود رایگان فایل إحیاء العلوم الدین با فرمت pdf

معرفی کتاب:(إحیاء العلوم الدین) کتاب «إحیاء العلوم الدین» دارای محتوای دینی، اخلاقی و عرفانی، به زبان عربی؛ از آثار شناخته‌شده ابوحامد محمد غزالی به ترجمه محمد خوارزمی مولف:ابوحامد ...

5,700 تومان

دانلود رایگان فایل انقلاب اسلامی ایران با فرمت pdf

دانلود رایگان فایل انقلاب اسلامی ایران با فرمت pdf

معرفی کتاب:(انقلاب اسلامی ایران)مجموعه آثار (22) انقلاب اسلامی ایران)خورشیدی (۱۱ فوریه ۱۹۷۹) با مشارکت طبقات گوناگون ملت انجام پذیرفت و نظام پادشاهی پهلوی را سرنگون و زمینهٔ روی کار آمدن نظام ...

5,700 تومان

دانلود رایگان فایل مقدمه ای بر فقه شیعه با فرمت pdf

دانلود رایگان فایل مقدمه ای بر فقه شیعه با فرمت pdf

معرفی کتاب:(مقدمه ای بر فقه شیعه) (مقدمه ای بر فقه شیعه)، كلياات و كتااب شنااسى» تأاليف جنااب پررفسورر سید حسین مدررسی طبااطباایی به زباان اانگلیسی و بررگردان فاارسى ااستااد محمد آاصف فکررت ...

5,700 تومان

دانلود رایگان فایل فلسفۀ دین با فرمت pdf

دانلود رایگان فایل فلسفۀ دین با فرمت pdf

معرفی کتاب:(فلسفۀ دین) (فلسفۀ دین)شاخه‌ای از فلسفه مشتمل بر تمام مباحث فلسفی‌ست که بن‌مایۀ آنها سوال‌هایی‌هست که از دین سرچشمه می‌گیرد. فلسفه دین، بررسی مفاهیم و عقیدههای بنیادین ...

5,700 تومان

دانلود رایگان فایل قوم‌های کهن در آسیای مرکزی و فلات ایران با فرمت pdf

دانلود رایگان فایل قوم‌های کهن در آسیای مرکزی و فلات ایران با فرمت pdf

معرفی کتاب:(قوم‌های کهن در آسیای مرکزی و فلات ایران) (قوم‌های کهن در آسیای مرکزی و فلات ایران) لولوبیان ناحیه‌اای راا که درر سرااسر جااده‌ قدیم قراار داارد – و االان هم ااز بغدااد و ...

5,700 تومان

دانلود رایگان فایل مدیریت بحران سیل با فرمت pdf

دانلود رایگان فایل مدیریت بحران سیل با فرمت pdf

معرفی کتاب:(مدیریت بحران سیل) مولف: مترجم: زبان:فارسی تعداد صفحات:744 کیفیت صفحات:عالی فرمت کتاب:پی دی افpdf سفارش کتاب(pdfوچاپی)و پشتیبانی تلگرام:09103894814 ...

5,700 تومان

دانلود رایگان فایل ۱۳۰۰ رساله اسرار غیبی با فرمت pdf

دانلود رایگان فایل ۱۳۰۰ رساله اسرار غیبی با فرمت pdf

معرفی کتاب:(۱۳۰۰- رساله اسرار غیبی) (پیشگویی، فال‌نامه) مولف:دیوید بوردول کریستین تامسون مترجم: زبان:فارسی تعداد صفحات:72 کیفیت صفحات:عالی فرمت کتاب:پی دی افpdf سفارش کتاب(pdfوچاپی)و پشتیبانی ...

5,700 تومان

دانلود رایگان فایل مبانی جغرافیای روستایی با فرمت pdf

دانلود رایگان فایل مبانی جغرافیای روستایی با فرمت pdf

معرفی کتاب:(مبانی جغرافیای روستایی) ااین کتااب(مبانی جغرافیای روستایی)براای داانشجویاان ررشته جغراافیا درر مقطع کارشناسی و کارشناسی اارشد به عنواان منبع ااصلی دررس «مباانی جغراافیاای ...

5,700 تومان

دانلود رایگان فایل انسان و قانون با فرمت pdf

دانلود رایگان فایل انسان و قانون با فرمت pdf

معرفی کتاب:( انسان و قانون) مولف:ج. س. رید و مالکوم یاپ مترجم:باجلان فرخی زبان:فارسی تعداد صفحات:33 کیفیت صفحات:عالی فرمت کتاب:پی دی افpdf سفارش کتاب(pdfوچاپی)و پشتیبانی تلگرام:09103894814 ...

5,700 تومان

مقدمات تنبک نوازی کتاب دوم، مجید حسابی (PDF و تصویری)

مقدمات تنبک نوازی کتاب دوم، مجید حسابی (PDF و تصویری)

کتاب دوم مقدمات تنبک نوازی اثر مجید حسابی دنباله ی کتاب اول این مجموعه می باشد که برای یادگیری ساز تنبک توسط اساتید در آموزشگاه ها تدریس میشود، در این محصول نیز هم فایل PDF و متنی کتاب موجود می ...

10,500 تومان

دانلود رایگان فایل زمینه جامعه شناسی با فرمت pdf

دانلود رایگان فایل زمینه جامعه شناسی با فرمت pdf

معرفی کتاب:(زمینه جامعه شناسی) ااین کتااب(زمینه جامعه شناسی)ااز جمله کتاابهای ااساسی براای آشناا کردن خواانندگان پاارسی زباان باا ااصول علمی جاامعه شناسی هست.(زمینه جامعه شناسی) مترجم درر ...

5,700 تومان