جدیدترین فایل ها

مجموعه پاورپوینت های فلسفه

مجموعه پاورپوینت های فلسفه

مجموعه پاورپوینت های کتاب فلسفه یازدهم از همه فصل ها ...

500 تومان

تحقیق در مورد مديريت اطلاعات 19 ص

تحقیق در مورد مديريت اطلاعات 19 ص

حجم فایل : 26.1 KB نوع فایل : ورد PAGE 1 مديريت اطلاعات ( PAGE 1 قضيـة تشريـح حساب روزهاي تحصيل شما را دارند شايد متوجه نباشيد ، ولي استادان ، مديران و ساير مقام ها در دانشكده يا دانشگاه شما را زير نظر ...

10,000 تومان

تحقیق در مورد مديريت اسلامي 33 ص

تحقیق در مورد مديريت اسلامي 33 ص

حجم فایل : 25.2 KB <br /> نوع فایل : ورد <br /> موضوع : تحقيق دربارة مديريت اسلامي آنگونه كه بايد باشد و اجراء شود . قبل از هر چيزي مي‌خواهم مقدمه‌اي دربارة مديريت بيان كنم تا مطلب فوق را بهتر ...

10,000 تومان

تحقیق در مورد مديريت استراتژيك 14 ص

تحقیق در مورد مديريت استراتژيك 14 ص

حجم فایل : 14.3 KB نوع فایل : ورد مديريت استراتژيك چكيده اين مقاله به صورت خلاصه مديريت استراتژيك و ضرورت و موانع بكارگيري آن را در سازمان‌ها مورد بررسي قرار مي‌دهد. تعريف استراتژي و مديريت ...

10,000 تومان

تحقیق در مورد مديريت اخلاقــي در جـامعه اسلامي 22 ص

تحقیق در مورد مديريت اخلاقــي در جـامعه اسلامي 22 ص

حجم فایل : 35.9 KB نوع فایل : ورد مديريت اخلاقــي در جـامعه اسلامي چکيده : امروزه شاهد اين هستيم که اخلاقيات در سازمانها و جوامع کمرنگ شده و ماديات و منافع فردي جاي خود را به ارزشهاي اخلاقي داده اند ...

10,000 تومان

تحقیق در مورد مديريت اثربخش در فناورى اطلاعات 9 ص

تحقیق در مورد مديريت اثربخش در فناورى اطلاعات 9 ص

حجم فایل : 13.5 KB نوع فایل : ورد مديريت اثربخش در فناورى اطلاعات در مناسبات دنياى كنونى و گزينه هايى كه رفتار و نوع تعامل را در جهان امروز تصوير مى كنند، دستيابى و استفاده از زيرساخت هاى ارتباطى و ...

10,000 تومان

تحقیق در مورد مديريت، اصول و كاربرد

تحقیق در مورد مديريت، اصول و كاربرد

حجم فایل : 29.9 KB نوع فایل : ورد مدیریت ، اصول و کاربرد : مدیریت در مفهوم کلی و عام آن به شکل ها و با دیدگاههای متفاوت تعریف شده است . همه اندیشمندان مدیریت در یک نکته اتفاق نظر دارند و آن این است که ...

10,000 تومان

تحقیق در مورد مديريت و سرپرستي در سازمان زندانها 9 ص

تحقیق در مورد مديريت و سرپرستي در سازمان زندانها 9 ص

حجم فایل : 15.8 KB نوع فایل : ورد مقدمه: مديريت و سرپرستي در سازمان زندانها با توجه به شرح وظايف قانوني از پيچيدگي‌ها و اهميت خاص خود برخوردار مي باشد. لذا مركز آموزشي و پژوهشي با وقوف كامل به اين ...

10,000 تومان

تحقیق در مورد مديريت و حسابداري در شهرداري‌ها

تحقیق در مورد مديريت و حسابداري در شهرداري‌ها

حجم فایل : 27.1 KB نوع فایل : ورد مقدمه: مدير امور مالي كه طبق مادة 79 قانون شهرداري در معيت شهردار ذيحساب شهرداري مي باشد بر كلية واحد ها و شعبة مالي رياست نظارت خواهد داشت و شهردار مجاز به تعيين يا ...

10,000 تومان

تحقیق در مورد مديريت و حسابداري در شهرداري‌ها 55 ص

تحقیق در مورد مديريت و حسابداري در شهرداري‌ها 55 ص

حجم فایل : 27.2 KB نوع فایل : ورد مقدمه: مدير امور مالي كه طبق مادة 79 قانون شهرداري در معيت شهردار ذيحساب شهرداري مي باشد بر كلية واحد ها و شعبة مالي رياست نظارت خواهد داشت و شهردار مجاز به تعيين يا ...

10,000 تومان

تحقیق در مورد مديريت و حسابداري در شهرداري‌ها 54 ص

تحقیق در مورد مديريت و حسابداري در شهرداري‌ها 54 ص

حجم فایل : 27.1 KB نوع فایل : ورد مقدمه: مدير امور مالي كه طبق مادة 79 قانون شهرداري در معيت شهردار ذيحساب شهرداري مي باشد بر كلية واحد ها و شعبة مالي رياست نظارت خواهد داشت و شهردار مجاز به تعيين يا ...

10,000 تومان

تحقیق در مورد مديريت و تعارض سازماني

تحقیق در مورد مديريت و تعارض سازماني

حجم فایل : 13.5 KB نوع فایل : ورد مديريت و تعارض سازماني conflict management organizational مقدمه تعارض پديده‌اي است که آثار مثبت و منفي روي عملکرد افراد و سازمان‌ها دارد. استفاده صحيح و مؤثر از تعارض موجب ...

10,000 تومان