جدیدترین فایل ها

پاورپوینت جنگ تحمیلی و دفاع مقدس درس 12 تاریخ 3 دوازدهم انسانی

پاورپوینت جنگ تحمیلی و دفاع مقدس درس 12 تاریخ 3 دوازدهم انسانی

عنوان پاورپوینت درسی:دانلود پاورپوینت جنگ تحمیلی و دفاع مقدس درس 12 تاریخ 3 دوازدهم انسانیفرمت: پاورپوینت pptتعداد اسلاید: 49منطبق با مطالب و رئوس کتاب درسی قسمتی از متن:انگیزه صدام از حمله به ...

8,000 تومان

پاورپوینت استقرار و تثبیت نظام جمهوری اسلامی درس 11 تاریخ 3 دوازدهم انسانی

پاورپوینت استقرار و تثبیت نظام جمهوری اسلامی درس 11 تاریخ 3 دوازدهم انسانی

عنوان پاورپوینت درسی:دانلود پاورپوینت استقرار و تثبیت نظام جمهوری اسلامی درس 11 تاریخ 3 دوازدهم انسانیفرمت: پاورپوینت pptتعداد اسلاید: 42منطبق با مطالب و رئوس کتاب درسی قسمتی از متن:اقدامات دولت ...

8,000 تومان

پاورپوینت انقلاب اسلامی درس 10 تاریخ 3 دوازدهم انسانی

پاورپوینت انقلاب اسلامی درس 10 تاریخ 3 دوازدهم انسانی

عنوان پاورپوینت درسی:دانلود پاورپوینت انقلاب اسلامی درس 10 تاریخ 3 دوازدهم انسانیفرمت: پاورپوینت pptتعداد اسلاید: 87منطبق با مطالب و رئوس کتاب درسی قسمتی از متن:چگونگی فراهم شدن زمینه تسلط ...

9,000 تومان

پاورپوینت نهضت ملی شدن صنعت نفت ایران درس 9 تاریخ 3 دوازدهم انسانی

پاورپوینت نهضت ملی شدن صنعت نفت ایران درس 9 تاریخ 3 دوازدهم انسانی

عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت نهضت ملی شدن صنعت نفت ایران درس 9 تاریخ 3 دوازدهم انسانیفرمت: پاورپوینت pptتعداد اسلاید: 63منطبق با مطالب و رئوس کتاب درسی قسمتی از متن:تاریخچۀ کشف و ...

9,000 تومان

پاورپوینت جنگ جهانی دوم و جهان پس از آن درس 8 تاریخ 3 دوازدهم انسانی

پاورپوینت جنگ جهانی دوم و جهان پس از آن درس 8 تاریخ 3 دوازدهم انسانی

عنوان پاورپوینت درسی:دانلود پاورپوینت جنگ جهانی دوم و جهان پس از آن درس 8 تاریخ 3 دوازدهم انسانیفرمت: پاورپوینت pptتعداد اسلاید: 97منطبق با مطالب و رئوس کتاب درسیقسمتی از متن:زمینه‌های شروع جنگ ...

9,000 تومان

پاورپوینت ایران در دوره حکومت رضاشاه درس 7 تاریخ پایه 12

پاورپوینت ایران در دوره حکومت رضاشاه درس 7 تاریخ پایه 12

عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت ایران در دوره حکومت رضاشاه درس 7 تاریخ پایه دوازدهمفرمت: پاورپوینت pptتعداد اسلاید: 61منطبق با مطالب و رئوس کتاب درسیبا توجه بر اینکه این پاورپوینت به طور ...

8,000 تومان

پاورپوینت زمین در خدمت انسان فصل 10 علوم زمین پیش دانشگاهی علوم تجربی

پاورپوینت زمین در خدمت انسان فصل 10 علوم زمین پیش دانشگاهی علوم تجربی

پاورپوینت زمین در خدمت انسان فصل 10 علوم زمین پیش دانشگاهی علوم تجربیفرمت: ppt پاورپوینت قابل ویرایششامل: 48 اسلایدبکارگیری اشکال و تم های زیبا قسمتی از متن:منابع انرژی1-سوخت های فسیلی مانند نفت ...

9,000 تومان

پاورپوینت رسم نقشه فصل 9 علوم زمین پیش دانشگاهی علوم تجربی

پاورپوینت رسم نقشه فصل 9 علوم زمین پیش دانشگاهی علوم تجربی

پاورپوینت رسم نقشه فصل 9 علوم زمین پیش دانشگاهی علوم تجربیفرمت: ppt پاورپوینت قابل ویرایششامل: 48 اسلایدبکارگیری اشکال و تم های زیبا قسمتی از متن:نقشه چیست؟تصویر افقی قسمتی از زمین با مقیاس معین ...

9,000 تومان

پاورپوینت تحولات گذشته فصل 8 علوم زمین پیش دانشگاهی علوم تجربی

پاورپوینت تحولات گذشته فصل 8 علوم زمین پیش دانشگاهی علوم تجربی

پاورپوینت تحولات گذشته فصل 8 علوم زمین پیش دانشگاهی علوم تجربیفرمت: ppt پاورپوینت قابل ویرایششامل: 48 اسلایدبکارگیری اشکال و تم های زیبا قسمتی از متن:چینه شناسی چیست؟چینه شناسی یکی از شاخه های ...

9,000 تومان

پاورپوینت شواهدى در سنگ ها فصل 7 علوم زمین پیش دانشگاهی علوم تجربی

پاورپوینت شواهدى در سنگ ها فصل 7 علوم زمین پیش دانشگاهی علوم تجربی

پاورپوینت شواهدى در سنگ ها فصل 7 علوم زمین پیش دانشگاهی علوم تجربیفرمت: ppt پاورپوینت قابل ویرایششامل: 45 اسلایدبکارگیری اشکال و تم های زیبا قسمتی از متن:زمین شناسان چگونه به حوادث گذشته پی می ...

9,000 تومان

پاورپوینت ساخت هاى تکتونیکى و کوه زایى فصل 6 علوم زمین پیش دانشگاهی علوم تجربی

پاورپوینت ساخت هاى تکتونیکى و کوه زایى فصل 6 علوم زمین پیش دانشگاهی علوم تجربی

پاورپوینت ساخت هاى تکتونیکى و کوه زایى فصل 6 علوم زمین پیش دانشگاهی علوم تجربیفرمت: ppt پاورپوینت قابل ویرایششامل: 21 اسلایدبکارگیری اشکال و تم های زیبا قسمتی از متن:تعریف فرایند های ...

8,000 تومان

پاورپوینت آتشفشان ها و فرآیندهاى آتشفشانى فصل 5 علوم زمین پیش دانشگاهی علوم تجربی

پاورپوینت آتشفشان ها و فرآیندهاى آتشفشانى فصل 5 علوم زمین پیش دانشگاهی علوم تجربی

پاورپوینت آتشفشان ها و فرآیندهاى آتشفشانى فصل 5 علوم زمین پیش دانشگاهی علوم تجربیفرمت: ppt پاورپوینت قابل ویرایششامل: 44 اسلایدبکارگیری اشکال و تم های زیبا قسمتی از متن:اگر آتش فشان نبود چه مي ...

9,000 تومان