جدیدترین فایل ها

پروژه - سمینار آماده - عملکرد و مکانیزم توربین گازی - 100 صفحه فایل ورد - Word

پروژه - سمینار آماده - عملکرد و مکانیزم توربین گازی - 100 صفحه فایل ورد - Word

پروژه - سمینار آماده - عملکرد و مکانیزم توربین گازی - 100 صفحه فایل ورد - Word   پيش گفتار باتوجه به پيشرفت سريع صنعت و نياز کشور به انرژي برق ، به خصوص در مواردي که فوريت در نصب و بارگيري مورد نظر ...

10,000 تومان

بررسي ناهمسانگردي در كشش عميق ورقهاي دولايه مس- فولاد ضدزنگ 304L

بررسي ناهمسانگردي در كشش عميق ورقهاي دولايه مس- فولاد ضدزنگ 304L

در اين تحقيق اثر ناهمسانگردي ورقهاي دولايه مس– فولاد ضدزنگ به صورت عددي و تجربي مورد بررسي قرار گرفته است. در آزمايشهاي تجربي خواص مكانيكي ورقهاي تكلايه مس و فولادضدزنگ به صورت جداگانه و ...

2,500 تومان

بررسي ناهمسانگردي در كشش عميق ورقهاي دولايه مس- فولاد ضدزنگ 304L

بررسي ناهمسانگردي در كشش عميق ورقهاي دولايه مس- فولاد ضدزنگ 304L

در اين تحقيق اثر ناهمسانگردي ورقهاي دولايه مس– فولاد ضدزنگ به صورت عددي و تجربي مورد بررسي قرار گرفته است. در آزمايشهاي تجربي خواص مكانيكي ورقهاي تكلايه مس و فولادضدزنگ به صورت جداگانه و ...

2,500 تومان

كاهش ارتعاشات سازه هاي از نوع پاندول معكوس به وسيله جاذب ارتعاشي

كاهش ارتعاشات سازه هاي از نوع پاندول معكوس به وسيله جاذب ارتعاشي

در اين مقاله كنترل غيرفعال ارتعاشات سازههاي پايدار، با ساختاري شبيه به پاندول معكوس، مد نظر قرار گرفته است. براي اين منظور از جاذب ارتعاشي جرم و فنر استفاده شده است. معادلاتحركت سازه و جاذب با ...

2,500 تومان

تحليل پايداري روتور با توزيع نامتقارن حرارت ناشي از وجود ياتاقان لغزشي

تحليل پايداري روتور با توزيع نامتقارن حرارت ناشي از وجود ياتاقان لغزشي

در مقاله حاضر پايداري روتور در اثر وجودياتاقان لغزشي مورد بررسي قرارگرفته است اختلاف تنشي برشي در نقاط مختلف روانكار منجر به ايجاد يك ناحيه داغ برروي روتور درون ياتاقان خواهد شد بهدليل توليد ...

2,500 تومان

استفاده ميكروتوربين در سيستمهاي CHP و بهينه سازي آن از طريق رطوبت دهي

استفاده ميكروتوربين در سيستمهاي CHP و بهينه سازي آن از طريق رطوبت دهي

مقاله حاضر به بهينه سازي ميكروتوربين و استفاده آن ها درسيستم هاي توليد همزمان پرداخته است. در اين مقاله سيستم راه انداز توليد همزمان، ميكروتوربين انتخاب شده است. ميكروتوربينها مولدهاي كوچك ...

2,500 تومان

طراحي قالب بهينه در فرآيند كشش مفتول با مقطع مربع از مفتول با مقطع دايره

طراحي قالب بهينه در فرآيند كشش مفتول با مقطع مربع از مفتول با مقطع دايره

كشش مفتول با مقطع مربع از مفتول گرد با دو طرح مختلف قالب قابل انجام است. در طرح اول، قالب كششبه گونه اي است كه ابتدا گوشه هاي مربع تشكيل ودر انتها اضلاع آن شكل داده مي شوند و در طرح دوم،ابتدا ضلع ...

2,500 تومان

پروژه آماده - باتری نیکل متال هیدرید - فایل ورد (Word) و قابل ویرایش

پروژه آماده - باتری نیکل متال هیدرید - فایل ورد (Word) و قابل ویرایش

باتری های نیکل متال هیدرید اغلب در گوشی های همراه قدیمی استفاده می شدند این باتری ها به دفعات متعدد شارژ می شوند و از خروجی جریان مناسب و بالا ترین چگالی انرژی برخوردارند باتری های نیکل متال ...

5,000 تومان

پروژه آماده - باتری نیکل متال هیدرید - فایل ورد (Word) و قابل ویرایش

پروژه آماده - باتری نیکل متال هیدرید - فایل ورد (Word) و قابل ویرایش

باتری های نیکل متال هیدرید اغلب در گوشی های همراه قدیمی استفاده می شدند این باتری ها به دفعات متعدد شارژ می شوند و از خروجی جریان مناسب و بالا ترین چگالی انرژی برخوردارند باتری های نیکل متال ...

5,000 تومان

پروژه آماده - باتری نیکل متال هیدرید - فایل ورد (Word) و قابل ویرایش

پروژه آماده - باتری نیکل متال هیدرید - فایل ورد (Word) و قابل ویرایش

باتری های نیکل متال هیدرید اغلب در گوشی های همراه قدیمی استفاده می شدند این باتری ها به دفعات متعدد شارژ می شوند و از خروجی جریان مناسب و بالا ترین چگالی انرژی برخوردارند باتری های نیکل متال ...

5,000 تومان

ناگفته های تاریخ ایران زمین

ناگفته های تاریخ ایران زمین

ناگفته های تاریخ ایران زمین ...

360 تومان

دانلود پاورپوینت معرفی انر‍‍ژی خورشیدی

دانلود پاورپوینت معرفی انر‍‍ژی خورشیدی

تاریخچه:شناخت انرژی خورشیدی و استفاده از آن برای منظورهای مختلف به زمان ماقبل تاریخ باز می‌گردد. شاید به دوران سفالگری، در آن هنگام روحانیون معابد به کمک جامهای بزرگ طلائی صیقل داده شده و ...

2,500 تومان