جدیدترین فایل ها

بررسی تراوش آب و مكانیزم پلاگ خاك در هنگام نصب شمع مكشی

بررسی تراوش آب و مكانیزم پلاگ خاك در هنگام نصب شمع مكشی

مشخصات نویسندگان مقاله بررسی تراوش آب و مکانیزم پلاگ خاک در هنگام نصب شمع مکشی سید مجدالدین میرمحمدحسینی - دانشیار دانشکده مهندسی عمران- محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیرمحسن امدادی فرد - ...

5,040 تومان

طرح فلوم با چرخش آب و رسوب

طرح فلوم با چرخش آب و رسوب

مشخصات نویسندگان مقاله طرح فلوم با چرخش آب و رسوب حسین حیدری - دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آب دانشگاه صنعتی امیرکبیرامیررضا زراتی - استاد دانشکده عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی ...

5,040 تومان

تحلیل قابلیت اطمینان در پیش بینی آبشستگی پایه های پل

تحلیل قابلیت اطمینان در پیش بینی آبشستگی پایه های پل

مشخصات نویسندگان مقاله تحلیل قابلیت اطمینان در پیش بینی آبشستگی پایه های پل احمدرضا غفاری - دانشجوی کارشناسی مهندسی عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیرسیدامین سلامتیان - دانشجوی دکتری هیدرولیک ...

5,040 تومان

بررسی آزمایشگاهی تأثیر پارامترهای هندسی - هیدرولیكی بر آبشستگی پایین‌دست جت‌های ‏ریزشی

بررسی آزمایشگاهی تأثیر پارامترهای هندسی - هیدرولیكی بر آبشستگی پایین‌دست جت‌های ‏ریزشی

مشخصات نویسندگان مقاله بررسی آزمایشگاهی تأثیر پارامترهای هندسی - هیدرولیکی بر آبشستگی پایین‌دست جت‌های ‏ریزشی محمدرضا پیرستانی - استادیار گروه سازه های هیدرولیکی دانشگاه آزاد اسلامی ...

5,040 تومان

توسعه دانش نرم‌افزاری در طراحی شبكه‌های توزیع آب شهری تدوین پردازشگر بهینه‌سازی

توسعه دانش نرم‌افزاری در طراحی شبكه‌های توزیع آب شهری تدوین پردازشگر بهینه‌سازی

مشخصات نویسندگان مقاله توسعه دانش نرم‌افزاری در طراحی شبکه‌های توزیع آب شهری: تدوین پردازشگر بهینه‌سازی محمد کارآموز (شناسه پژوهشگر - Researcher ID: ۳۳۸) دانشکده مهندسی عمران، پردیس دانشکد ...

5,040 تومان

بررسی آزمایشگاهی الگوی جریان سه بعدی پیرامون آبشكن شكل در قوس ملایمT

بررسی آزمایشگاهی الگوی جریان سه بعدی پیرامون آبشكن شكل در قوس ملایمT

مشخصات نویسندگان مقاله بررسی آزمایشگاهی الگوی جریان سه بعدی پیرامون آبشکن شکل در قوس ملایمT سیدعباس موسوی نائینی - دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آب، دانشگاه تربیت مدرسمحمد واقفی - استادیار ...

5,040 تومان

برآورد عمق آب در لبه شیب­شكن دركانالهای با مقاطع مختلف با استفاده از معادله انرژی

برآورد عمق آب در لبه شیب­شكن دركانالهای با مقاطع مختلف با استفاده از معادله انرژی

مشخصات نویسندگان مقاله معرفی معادلات برای محاسبه عمق بحرانی در کانال های روباز با مقطع ذوزنقه ای سیدمحمود طباطبایی - عضو هیات علمی دانشگاه زابلالناز فورگی نژاد - دانشجوی کارشناسی ارشد ...

5,040 تومان

استفاده از الگوریتم pso جهت بهينه سازي اقتصادي سيستم انحراف آب در ساخت سد

استفاده از الگوریتم pso جهت بهينه سازي اقتصادي سيستم انحراف آب در ساخت سد

مشخصات نویسندگان مقاله PSO استفاده از الگوریتم جهت بهینه سازی اقتصادی سیستم انحراف آب در ساخت سد عباس منصوری - استادیار گروه سازه های هیدرولیکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوبمحمدرضا ...

5,040 تومان

بررسی پدیده لهیدگی در پروژه انتقال آب بهشت به فلات مركزی ایران

بررسی پدیده لهیدگی در پروژه انتقال آب بهشت به فلات مركزی ایران

مشخصات نویسندگان مقاله بررسی پدیده لهیدگی در پروژه انتقال آب بهشت به فلات مرکزی ایران محمد فاتحی مرجی (شناسه پژوهشگر - Researcher ID: ۱۷۶) استادیار دانشکده معدن، گروه استخراج دانشگاه یزدحمید ...

5,040 تومان

مقایسه نتایج مدل­های HEC-RAS و MIKE11 در شبیه سازی پروفیل سطح آب در رودخانه­ها (مطالعه موردی رودخانه لردگان)

مقایسه نتایج مدل­های HEC-RAS و MIKE11 در شبیه سازی پروفیل سطح آب در رودخانه­ها (مطالعه موردی رودخانه لردگان)

مشخصات نویسندگان مقاله مقایسه نتایج مدل­های HEC-RAS و MIKE11 در شبیه سازی پروفیل سطح آب در رودخانه­ها (مطالعه موردی: رودخانه لردگان) نرگس رحیمی دهاقانی - دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی، ...

5,040 تومان

بررسی تغییرات سرعت جریان آب در تنداب و پنجه سرریز سد نمرود و مقایسه سرعت با روابط استاندارد

بررسی تغییرات سرعت جریان آب در تنداب و پنجه سرریز سد نمرود و مقایسه سرعت با روابط استاندارد

مشخصات نویسندگان مقاله بررسی تغییرات سرعت جریان آب در تنداب و پنجه سرریز سد نمرود و مقایسه سرعت با روابط استاندارد رضا بهروزی راد - دانشجوی دکترا سازه های آبی دانشگاه شهید چمران اهوازحمید ...

5,040 تومان

روابط طراحی خمشی تیرهای RC تقویت شده با ورق­های FRP (بر مبنای فرضیات حاكم بر آبا- (I.R.I.CC

روابط طراحی خمشی تیرهای RC تقویت شده با ورق­های FRP (بر مبنای فرضیات حاكم بر آبا- (I.R.I.CC

مشخصات نویسندگان مقاله روابط طراحی خمشی تیرهای RC تقویت شده با ورق­های FRP (بر مبنای فرضیات حاکم بر آبا- (I.R.I.CC محمود عدالتی - دانشجوی دکترای سازه، گروه عمران دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی ...

5,040 تومان