جدیدترین فایل ها

دانلود تحقیق پروژه آموزش ترمیم تصوایر مختلط مبتنی بر فریم موج کوچک‎ (تعداد صفحات 25)

دانلود تحقیق  پروژه آموزش  ترمیم تصوایر مختلط مبتنی بر فریم موج کوچک‎ (تعداد صفحات 25)

ترمیم تصویر بطور گسترده ای بصورت عملی برای پیکسلهای آسیب دیده یا از بین رفته مورد استفاده قرار گرفته شده است. بیشتر تکنیکهای ترمیم موجود, نیازمند دانش قبلی در زمینه محل پیکسلهای آسیب دیده یا ...

8,000 تومان

پرسشنامه نگرش به تغییر سازمانی

پرسشنامه نگرش به تغییر سازمانی

پرسشنامه نگرش به تغییر سازمانی ...

5,000 تومان

پرسشنامه موانع خلاقیت سازمانی

پرسشنامه موانع خلاقیت سازمانی

پرسشنامه موانع خلاقیت سازمانی ...

5,000 تومان

دانلود پروژه مهندسی نرم افزار ترسیم نمودارهای بانکی‎ (تعداد صفحات 62) کامل همراه با نمودار های DFD

دانلود پروژه مهندسی نرم افزار ترسیم نمودارهای بانکی‎ (تعداد صفحات 62) کامل همراه با نمودار های DFD

در این پروژه سیستم مدیریت بانک به صورت نموداری ترسیم کرده و نمایش دراورده این پروژه داری نمودارهای DFD هست و به صورت کامل قسمت های بانک رو مشخص و نمودار های مورد نیاز و توضیحات کامل داده شده.Dfd ها ...

8,000 تومان

پرسشنامه فرهنگ سازمانی رابینز

پرسشنامه فرهنگ سازمانی رابینز

پرسشنامه فرهنگ سازمانی رابینز ...

5,000 تومان

پرسشنامه عملکرد سازمانی

پرسشنامه عملکرد سازمانی

پرسشنامه عملکرد سازمانی ...

5,000 تومان

پرسشنامه سنجش تمرکز در سازمان

پرسشنامه سنجش تمرکز در سازمان

پرسشنامه سنجش تمرکز در سازمان ...

5,000 تومان

پرسشنامه سبک های تفکر استرنبرگ و واگنر

پرسشنامه سبک های تفکر استرنبرگ و واگنر

پرسشنامه سبک های تفکر استرنبرگ و واگنر ...

5,000 تومان

پرسشنامه سبک رهبری سالزمن

پرسشنامه سبک رهبری سالزمن

پرسشنامه سبک رهبری سالزمن ...

5,000 تومان

پرسشنامه سبک رهبری خدمتگزار تیلور

پرسشنامه سبک رهبری خدمتگزار تیلور

پرسشنامه سبک رهبری خدمتگزار تیلور ...

5,000 تومان

پرسشنامه سازگاري شغلي ديويس و لافكوايست

پرسشنامه سازگاري شغلي ديويس و لافكوايست

پرسشنامه سازگاري شغلي ديويس و لافكوايست ...

5,000 تومان

پرسشنامه رهبری تحول آفرین باس و آولیو (MLQ)

پرسشنامه رهبری تحول آفرین باس و آولیو (MLQ)

پرسشنامه رهبری تحول آفرین باس و آولیو (MLQ) ...

5,000 تومان