محصولات کاربران فوریکا

قاووت قهوه

قاووت قهوه

وضعیت کالا : موجود   مدل و کد کالا :   قاووت قهوه آسیابی اعلا (100 گرمی نمونه) 701                             قاووت قهوه آسیابی اعلا (250 گرمی ) 702   قاووت ...

قاووت بادیان

قاووت بادیان

وضعیت کالا : موجود   مدل و کد کالا :   قاووت بادیان آسیابی اعلا (100 گرمی نمونه) 601                              قاووت بادیان آسیابی اعلا (250 گرمی ) ...

قاووت کنجد

قاووت کنجد

وضعیت کالا : موجود   مدل و کد کالا :   قاووت کنجد آسیابی اعلا (100 گرمی نمونه)          501 قاووت کنجد آسیابی اعلا (250 گرمی ) 502   قاووت کنجد آسیابی اعلا (500 گرمی )      ...

قاووت زعفرانی

قاووت زعفرانی

وضعیت کالا : موجود   مدل و کد کالا :   قاووت زعفرانی آسیابی اعلا (100 گرمی نمونه) 401   قاووت زعفرانی آسیابی اعلا (250 گرمی ) 402   قاووت زعفرانی آسیابی اعلا (500 گرمی ) 403     قاووت ...

قاووت خشخاش

قاووت خشخاش

وضعیت کالا : موجود   مدل و کد کالا :   قاووت خشخاش آسیابی اعلا (100 گرمی نمونه) 301   قاووت خشخاش آسیابی اعلا (250 گرمی ) 302   قاووت خشخاش آسیابی اعلا (500 گرمی ) 303   قاووت خشخاش آسیابی ...

قاووت پسته

قاووت پسته

وضعیت کالا : موجود   مدل و کد کالا :   100گرمی (نمونه) (65)   250 گرمی (66)   500 گرمی (67)   1کیلویی (68)           برا کسب اطلاعات بیشتر لطفا قسمت پشتیبانی خرید (راهنمای خرید) ...

زیره سیاه کوهی خوش عطر

زیره سیاه کوهی خوش عطر

وضعیت کالا : موجود   مدل و کد کالا :   100گرمی (نمونه) (65)   250 گرمی (66)   500 گرمی (67)   1کیلویی (68)           برا کسب اطلاعات بیشتر لطفا قسمت پشتیبانی خرید (راهنمای خرید) ...

کلمپه

کلمپه

وضعیت کالا : موجود   مدل و کد کالا :   100گرمی (نمونه) (65)   250 گرمی (66)   500 گرمی (67)   1کیلویی (68)           برا کسب اطلاعات بیشتر لطفا قسمت پشتیبانی خرید (راهنمای خرید) ...

کماچ سهن

کماچ سهن

وضعیت کالا : موجود   مدل و کد کالا :   100گرمی (نمونه) (65)   250 گرمی (66)   500 گرمی (67)   1کیلویی (68)           برا کسب اطلاعات بیشتر لطفا قسمت پشتیبانی خرید (راهنمای خرید) ...

نان بربری محلی

نان بربری محلی

وضعیت کالا : موجود   مدل و کد کالا :   100گرمی (نمونه) (65)   250 گرمی (66)   500 گرمی (67)   1کیلویی (68)           برا کسب اطلاعات بیشتر لطفا قسمت پشتیبانی خرید (راهنمای خرید) ...

سفیدآب

سفیدآب

وضعیت کالا : موجود   مدل و کد کالا :   100گرمی (نمونه) (65)   250 گرمی (66)   500 گرمی (67)   1کیلویی (68)           برا کسب اطلاعات بیشتر لطفا قسمت پشتیبانی خرید (راهنمای خرید) ...

حنا شهدادی

حنا شهدادی

وضعیت کالا : موجود   مدل و کد کالا :   100گرمی (نمونه) (65)   250 گرمی (66)   500 گرمی (67)   1کیلویی (68)           برا کسب اطلاعات بیشتر لطفا قسمت پشتیبانی خرید (راهنمای خرید) ...