مطالب کاربران فوریکا

ترجمه مقاله رابطه بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش

ترجمه مقاله رابطه بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش

عنوان انگلیسی مقاله: The-Relationship-between-Organizational-Culture-and-Knowledge-Management   عنوان فارسی مقاله: رابطه بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش   دسته: مدیریت   فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش)   تعداد ...

ترجمه مقاله سيستم تحقيق و توسعه (R&D) براي توسعه صنعتي

ترجمه مقاله سيستم تحقيق و توسعه (R&D) براي توسعه صنعتي

عنوان انگلیسی مقاله: The R&D system for industrial development in Taiwan   عنوان فارسی مقاله: سيستم تحقیق و توسعه براي توسعه صنعتي در تايوان   دسته: مدیریت   فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش)   تعداد ...

ترجمه مقاله رابطه بین استراتژی سازمان با مديريت کيفيت فراگير (TQM)

ترجمه مقاله رابطه بین استراتژی سازمان با مديريت کيفيت فراگير (TQM)

عنوان انگلیسی مقاله: The relationship between organization strategy, total quality management (TQM), and organization   عنوان فارسی مقاله: رابطه بین استراتژي سازمان، مديريت کيفيت فراگير و عملکرد سازمان- نقش میانجی مدیریت کیفیت ...

ترجمه مقاله نقش ارتباطات و پشتیبانی مدیریت در پیاده سازی تولید ناب

ترجمه مقاله نقش ارتباطات و پشتیبانی مدیریت در پیاده سازی تولید ناب

عنوان انگلیسی مقاله: The role of communication and management support in a laen manufacturing implementation   عنوان فارسی مقاله: نقش ارتباطات و پشتیبانی مدیریت در پیاده سازی تولید ناب   دسته: مدیریت   فرمت فایل ترجمه شده: ...

ترجمه مقاله مفهموم مدیریت استراتژیک در بخش غیرانتفاعی

ترجمه مقاله مفهموم مدیریت استراتژیک در بخش غیرانتفاعی

عنوان انگلیسی مقاله: The strategic importance of intellectual capital in the non-profit sector   عنوان فارسی مقاله: اهمیت استراتژیک سرمایه فکری در بخش غیرانتفاعی   دسته: مدیریت   فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ...

ترجمه مقاله ارزش برنامه ریزی کسب و کار

ترجمه مقاله ارزش برنامه ریزی کسب و کار

عنوان انگلیسی مقاله: The value of business planning before start-up , A decision-theoretical perspective   عنوان فارسی مقاله: ارزش برنامه ریزی کسب و کار پیش از راه اندازی- جنبه نظری تصمیم   دسته: مدیریت   فرمت فایل ترجمه ...

ترجمه مقاله جایگاه مدیریت منابع انسانی برای عملکرد سازمانی

ترجمه مقاله جایگاه مدیریت منابع انسانی برای عملکرد سازمانی

عنوان انگلیسی مقاله: The value of human resource management for organizational performance   عنوان فارسی مقاله: ارزش و جایگاه مدیریت منابع انسانی برای عملکرد سازمانی   دسته: مدیریت   فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ...

ترجمه مقاله استراتژيک مديريت بحران در سازمان ها

ترجمه مقاله استراتژيک مديريت بحران در سازمان ها

عنوان انگلیسی مقاله: Theoretical Substation of the Model for Crisis Management in Organization   عنوان فارسی مقاله: شاخه نظری مدل مديريت بحران در سازمان   دسته: مدیریت   فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش)   تعداد ...

ترجمه مقاله تاثیر مدیریت کیفیت جامع بر عمکرد کیفیت و نوآوری

ترجمه مقاله تاثیر مدیریت کیفیت جامع بر عمکرد کیفیت و نوآوری

عنوان انگلیسی مقاله: Total Quality Management Practices Effects on Quality Performance and Innovative Performance   عنوان فارسی مقاله: اثر کارکردهای مدیریت کیفیت جامع بر عملکرد کیفیت و عملکرد نوآوری   دسته: مدیریت   فرمت فایل ...

ترجمه مقاله شناخت مديريت دانش شخصی

ترجمه مقاله شناخت مديريت دانش شخصی

عنوان انگلیسی مقاله: Understanding personal knowledge management A weblog case   عنوان فارسی مقاله: شناخت مديريت دانش شخصي   دسته: مدیریت   فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش)   تعداد صفحات فایل ترجمه شده: ...

دفترچه سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد زبان فرانسه 99

داوطلبانی که در کنکور کارشناسی ارشد 99 رشته زبان فرانسه شرکت کرده اند اغلب به دنبال دفترچه سوالات و پاسخنامه سال های پیش هستند تا از این طریق با انواع سوالات آشنا شده و درصد هر درس را محاسبه کنند . دفترچه سوالات و پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد معمولا تا دو روز پس از برگزاری آزمون در اختیار داوطلبان قرار می گیرد . بر اساس دفترچه ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد ، ...

ترجمه مقاله طرح پردازش داده های حرکت زمین پایدار

ترجمه مقاله طرح پردازش داده های حرکت زمین پایدار

عنوان انگلیسی مقاله: A comparative evaluation of data processing schemes using Turkish strong ground-motion data   عنوان فارسی مقاله: ارزیابی قیاسی طرح های پردازش داده ای با استفاده از داده های حرکت زمین قوی ترکیه   دسته: ...