مطالب کاربران فوریکا

مراحل مربوط به نوسازی یک خانه

مراحل مربوط به نوسازی یک خانه

مراحل مربوط به نوسازی خانهچه در صورتی که خانه را برای انجام تعمیرات و فروش خریداری کرده باشید و چه در صورتی که خانه را برای نوسازی خریداری کرده باشید و بخواهید که بعدا در آنجا زندگی کنید. تمامی ...

اسراری که نمی خواهند از پکیج های کسب درآمدی بدانید ...

بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند حکیم     بگذارید با صداقت جلو بریم و ببینیم داخل این پکیج های آموزشی در مورد کسب درآمد چه چیز هایی میتونه باشه ؟ و چه نکاتی را باید در این باره مخفی شده چه نکاتی وجود داره که جالبه ؟ و کدومش به درد ما میخوره که رعایت کنیم ؟     خب بریم سراغ بحث مون :   پکیج های کسب درآمدی توسط چه کسی ساخته شده ؟ در این مورد ...

ترجمه مقاله رابطه بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش

ترجمه مقاله رابطه بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش

عنوان انگلیسی مقاله: The-Relationship-between-Organizational-Culture-and-Knowledge-Management   عنوان فارسی مقاله: رابطه بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش   دسته: مدیریت   فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش)   تعداد ...

ترجمه مقاله سيستم تحقيق و توسعه (R&D) براي توسعه صنعتي

ترجمه مقاله سيستم تحقيق و توسعه (R&D) براي توسعه صنعتي

عنوان انگلیسی مقاله: The R&D system for industrial development in Taiwan   عنوان فارسی مقاله: سيستم تحقیق و توسعه براي توسعه صنعتي در تايوان   دسته: مدیریت   فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش)   تعداد ...

ترجمه مقاله رابطه بین استراتژی سازمان با مديريت کيفيت فراگير (TQM)

ترجمه مقاله رابطه بین استراتژی سازمان با مديريت کيفيت فراگير (TQM)

عنوان انگلیسی مقاله: The relationship between organization strategy, total quality management (TQM), and organization   عنوان فارسی مقاله: رابطه بین استراتژي سازمان، مديريت کيفيت فراگير و عملکرد سازمان- نقش میانجی مدیریت کیفیت ...

ترجمه مقاله نقش ارتباطات و پشتیبانی مدیریت در پیاده سازی تولید ناب

ترجمه مقاله نقش ارتباطات و پشتیبانی مدیریت در پیاده سازی تولید ناب

عنوان انگلیسی مقاله: The role of communication and management support in a laen manufacturing implementation   عنوان فارسی مقاله: نقش ارتباطات و پشتیبانی مدیریت در پیاده سازی تولید ناب   دسته: مدیریت   فرمت فایل ترجمه شده: ...

ترجمه مقاله مفهموم مدیریت استراتژیک در بخش غیرانتفاعی

ترجمه مقاله مفهموم مدیریت استراتژیک در بخش غیرانتفاعی

عنوان انگلیسی مقاله: The strategic importance of intellectual capital in the non-profit sector   عنوان فارسی مقاله: اهمیت استراتژیک سرمایه فکری در بخش غیرانتفاعی   دسته: مدیریت   فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ...

ترجمه مقاله ارزش برنامه ریزی کسب و کار

ترجمه مقاله ارزش برنامه ریزی کسب و کار

عنوان انگلیسی مقاله: The value of business planning before start-up , A decision-theoretical perspective   عنوان فارسی مقاله: ارزش برنامه ریزی کسب و کار پیش از راه اندازی- جنبه نظری تصمیم   دسته: مدیریت   فرمت فایل ترجمه ...

ترجمه مقاله جایگاه مدیریت منابع انسانی برای عملکرد سازمانی

ترجمه مقاله جایگاه مدیریت منابع انسانی برای عملکرد سازمانی

عنوان انگلیسی مقاله: The value of human resource management for organizational performance   عنوان فارسی مقاله: ارزش و جایگاه مدیریت منابع انسانی برای عملکرد سازمانی   دسته: مدیریت   فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ...

ترجمه مقاله استراتژيک مديريت بحران در سازمان ها

ترجمه مقاله استراتژيک مديريت بحران در سازمان ها

عنوان انگلیسی مقاله: Theoretical Substation of the Model for Crisis Management in Organization   عنوان فارسی مقاله: شاخه نظری مدل مديريت بحران در سازمان   دسته: مدیریت   فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش)   تعداد ...

ترجمه مقاله تاثیر مدیریت کیفیت جامع بر عمکرد کیفیت و نوآوری

ترجمه مقاله تاثیر مدیریت کیفیت جامع بر عمکرد کیفیت و نوآوری

عنوان انگلیسی مقاله: Total Quality Management Practices Effects on Quality Performance and Innovative Performance   عنوان فارسی مقاله: اثر کارکردهای مدیریت کیفیت جامع بر عملکرد کیفیت و عملکرد نوآوری   دسته: مدیریت   فرمت فایل ...

ترجمه مقاله شناخت مديريت دانش شخصی

ترجمه مقاله شناخت مديريت دانش شخصی

عنوان انگلیسی مقاله: Understanding personal knowledge management A weblog case   عنوان فارسی مقاله: شناخت مديريت دانش شخصي   دسته: مدیریت   فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش)   تعداد صفحات فایل ترجمه شده: ...